Geneza

Fundacja ,,Andrasz” powstała przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielogłowach – 2 października 2020 r. z inicjatywy Księdza Proboszcza Ryszarda Mikosa i dzięki zaangażowaniu kilku osób, które dostrzegły sens i potrzebę działania takiej organizacji.

Siedziba fundacji – „Andraszówka”

W starym i niezupełnie wykorzystanym budynku Parafii, nazywanym przez nas ,,Andraszówką”, dostrzegliśmy szansę stworzenia oazy przyjaznej Parafianom, a jednocześnie miejsca umożliwiającego osobisty rozwój tym, którzy chcą pogłębiać swoje zainteresowania, realizować pasje, nieść pomoc potrzebującym, umacniać więzi międzyludzkie.

Obszary działalności fundacji

Naszym priorytetem jest stworzenie w tym miejscu warunków do różnorodnej aktywności: zabawy, sportu, wydarzeń kulturalnych, a także udzielania wsparcia psychologicznego w różnych aspektach ludzkich potrzeb. Jednocześnie tym działaniom będzie przyświecał duch modlitwy i wartości chrześcijańskich, wokół których chcemy tworzyć tę wspólnotę. Nasz projekt adresujemy do wszystkich: dzieci, młodzieży, grupy średniej i naszych niezastąpionych seniorów.

Dlaczego wsparcie psychologiczne?

Życie niesie coraz trudniejsze wyzwania. Na skutek przemian społecznoobyczajowych zamykamy się w domach, młodzież i dzieci uciekają do świata wirtualnego, sięgają po używki, kontakt w rodzinie staje się utrudniony. Zależy nam na zorganizowaniu warsztatów i podniesieniu ogólnej świadomości na temat zagrożeń czyhających na młodzież, a nawet dzieci oraz na temat praktycznych sposobów radzenia sobie z emocjami i stresem. W sytuacji konfliktu pokoleń, kiedy rodzice tracą kontakt z nastoletnimi dziećmi, warto, łącząc modlitwę z wiedzą, dołożyć wszelkich starań, by wspólnie przejść przez ten trudny czas bez duchowych ran i uszczerbku na relacjach rodzinnych.

Bardzo zależy nam na utworzeniu punktu wsparcia psychologicznego, w którym każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, będzie mógł skorzystać z poufnej i profesjonalnej pomocy.
Chcemy przełamać stereotyp, że człowiek musi być niezależny i radzić sobie w każdej sytuacji. Od kilku miesięcy przy bardzo dużym wsparciu Księdza Proboszcza oraz ludzi wielkiego serca udało się nam wyremontować jedną z salek w „Andraszówce” oraz pokoik przeznaczony na biuro fundacji.

Nasze plany

Naszym celem jest dołożenie wszelkich starań, aby pozyskać środki i z czasem wyremontować kolejne pomieszczenia tak, aby każda grupa wiekowa znalazła kąt dla siebie. Mamy nadzieję, że ta świeżo wyremontowana salka, a z czasem kolejne pomieszczenia, będą służyły ogółowi. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby i mogą włączyć się do wspólnej pracy na rzecz naszej społeczności.

Zaproszenie – jesteś mile widziany!

Pragniemy, aby każdy Parafianin odnalazł w „Andraszówce” drugi dom i poczuł się w nim dobrze. Jest tutaj miejsce na wypożyczenie książki pokrzepiającej ducha, dobrą kawę i pogawędkę. Pomysłów przybywa i mamy nadzieję, że z czasem będziemy je realizować w miarę dostępnych środków finansowych oraz dzięki zaangażowaniu nas wszystkich.

Inspiruje nas ojciec Józef Andrasz SJ

Początki zawsze są trudne, ale to nas nie zraża. Ważne, by nasza praca przyniosła radość i zadowolenie oraz rozliczne duchowe owoce wszystkim Parafianom. Będziemy bardzo wdzięczni za każdy rodzaj zaangażowania i pomoc. W naszym osobistym posłannictwie, jak sama nazwa fundacji wskazuje i jak głęboko wierzymy, ma swój udział znany nam i ochrzczony w naszej Parafii Ojciec Józef Andrasz. Ufamy, że nasz Rodak nie tylko pobudził nas do działania, ale będzie też nieustannie wspierał z Nieba to wspólne dzieło miłosierdzia prowadzone pod jego auspicjami.