Zapraszamy do  bezpłatnego udział w  kursie „Szkoła dla Rodziców”! Mega merytoryczny program, w prawdziwej rzeczywistości (wreszcie coś poza on-line) i w dodatku bez żadnych kosztów. Takie rzeczy tylko w „Andraszu” 🙂

„Szkoła dla Rodziców” to cykl 10 cotygodniowych spotkań kierowany do każdego, kto szuka sposobu budowania dobrych relacji i nabycia odpowiednich umiejętności radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami w wychowaniu dzieci.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń – to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców  uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Kurs poprowadzi p. Halina Czerwińska – pedagog, mediator, edukator i koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, instruktor programu „Golden Five”, trener profilaktyki zintegrowanej – realizuje pakiet programów profilaktycznych: „Archipelag Skarbów”, Mediacje Rówieśnicze (program autorski), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five. Specjalista do spraw terapii emocjonalnej, opracowała program pt. „Edukacja Emocjonalna” przeznaczony dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz program pt. „Porozmawiajmy ze sobą” skierowany do uczniów klas gimnazjalnych. Mama pięciorga dzieci. Jej celem jest wychować dzieci dla MIŁOŚCI. Za motto swojej firmy – OSTOI przyjęła słowa Św. Jana od Krzyża; „U schyłku swojego życia będziemy sądzeni z miłości”. Uwielbia chodzić po górach, pływać i czytać książki. Służy wiedzą i doświadczeniem w zakresie problemów wychowawczych.

Rozpoczęcie? 1 lipca.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy fundacja@andrasz.pl lub telefonicznie – KLIK