Projekt „Aktywny i szczęśliwy senior” skierowany jest do seniorów w wieku 60+, którzy chcą poznać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i wspólnie integrować się w społeczności lokalnej.

W ramach projektu Fundacja „Andrasz” planuje przez okres 3 miesięcy organizować seniorom spacery z wykorzystaniem techniki chodu nordic walking (kijki zakupi organizator). Wspólne spacery poprawią ogólną kondycję fizyczną i stan psychiczny zainteresowanych. Dodatkowo w ramach
zadania odbędą się 3 warsztaty z rękodzieła, średnio raz w miesiącu. Seniorzy będą mieć możliwość rozwijania swoich zdolności artystycznych albo je odkryć:) Poprowadzi je osoba o odpowiednim przygotowaniu i predyspozycjach artystycznych. Więcej informacji pod nr telefonu umieszczonym na
plakacie.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zadanie realizowane ze środków publicznych Gminy Chełmiec z programu „Kultura ochrona dóbr kultury i zachowanie
tradycji regionalnych; wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy.